Våra tjänster

Trädvård

  • Trädfällning
  • Trädbeskärning

trädvårdGrönyteskötsel

  • Dikesslåtter
  • Gräsklippning

Priser från: 300 kr/tim exkl. moms.


grönyteskötsel

 Vinterväghållning

  • Snöröjning
  • Halkbekämpning
  • Påfyllning av flislådor

Stor traktor för plogning av större områden:
650 kr/tim exkl. moms, eller ring för offert.

Minitraktor för plogning av t.ex. bostadsområden:
600 kr/tim exkl. moms, eller ring för offert.

vinterväghållning


Sandupptagning

  • Sandupptagning
  • Underhållssopning
  • Garagesopning

Stor traktor för sopning av större områden:
650 kr/tim exkl. moms, eller ring för offert.

Miniraktor för sopning av t.ex. bostadsområden:
400-450 kr/tim exkl. moms, eller ring för offert.