Referenser

Några av våra referenser:

 • NCC
 • JM
 • Primär Fastighetsförvaltning
 • Green Landscaping
 • Svevia
 • Söfast
 • ISS facility services
 • Stenungsundstorg
 • VEAB
 • Farmartjänst
 • KB Utmarken
 • IMEX

Samt en mängd nöjda privatpersoner och samfälligheter

Leverantörer:

Vi har ett starkt samarbete med en rad olika entreprenörer och leverantörer i Göteborgsområdet, bl.a:
 • Gillholms Maskiner
 • Madkullen åkeri
 • LBC Väst
 • RMS
 • Kortedala uth m.fl.