Policy

Miljöpolicy

Vår målsättning är att långsiktigt ge våra anställda, kunder samt allmänheten en hälsosam miljö. Samtliga av våra fordon samt arbetsredskap är miljögodkända. Vår målsättning är att minska våra kemiska bekämpningsmedel till noll. Vi är miljödiplomerade av Göteborgs stad 2010.

Arbetsmiljöpolicy

Vår policy är att värna om vår personal samt förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå god arbetsmiljö genom att högt prioritera arbetet för ett väl fungerande arbetsmiljösystem.

 

Vårt mål är att skapa goda kundkontakter med nöjda kunder. Vi tillämpar alltid s.k. "nöjd kund-garanti" samt innehar Ansvarsförsäkring och F-skattebevis.